469 630 677
Data Privacy
Informace o ochraně osobních údajů Prohlašujeme, že veškeré naše interní procesy týkající se zpracování Vašich osobních údajů probíhají v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jsou zároveň plně v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jinak známým jako GDPR. Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je podmínkou vytvoření klientského účtu, využívání klientských a permanentních karet a možností čerpání depozitu, tj. poskytnutí údajů je smluvním požadavkem Fitcentra Chrudim. Udělení souhlasu můžete odmítnout a služby Vám poté budou poskytnuty za běžných podmínek, tj. jednorázovým vstupem bez možnosti využívání zákaznických a permanentních karet, on-line rezervací a čerpání depozitu. Rádi bychom Vás informovali, že Vámi sdělené osobní údaje, zpracováváme pouze pro účely zasílání newsletterů a dále s nimi nijak nenakládáme. Souhlas je účinný ode dne jeho udělení po dobu využívání služeb Fitcentra Chrudim a poté maximálně 5 let od posledního využití služby, pokud jej písemně neodvoláte.  Dle zákona o ochraně osobních údajů máte právo: vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat informace o tom, jaké osobní údaje se zpracovávají, žádat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžadovat přístup k těmto údajům a ty nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat výmaz těchto osobních údajů. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů máte právo, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).